Váš názor je veľmi dôležitý
- podeľte sa

Ako Vám pomáha Systém Trans.eu
pri každodenných povinnostiach?

Ako hodnotíte Systém Trans.eu ako pracovný nástroj:

Ďakujeme Vám za Váš názor!

Vyhradzujeme si právo na modernizáciu a odstúpenie od zverejnenia zápisu na stránke, ak porušuje predpisy alebo etické princípy.

Pozrite sa čo povedali ostatní...